Profil
Kontakty
Probíhající řízení
Nabídky prodeje
Insolvenční rejstřík
Asociace insolvenčních správců
Poradna

Profil

Veřejná obchodní společnost BERGER - insolvenční správce a spol. vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 29. ledna 2009. Dne 25. března 2009 jí bylo Ministerstvem spravedlnosti ČR vydáno povolení vykonávat činnost insolvenčního správce.

Společnost BERGER - insolvenční správce a spol. těží ze zkušeností svých společníků, zejména JUDr. Pavla Bergera, který dlouhodobě vykonával činnost správce konkurzní podstaty a v současné době rovněž stojí v čele úspěšné advokátní kanceláře.  Problematice daňového poradenství, účetnímu poradenství, vedení účetnictví a vedení daňové evidence se dlouhodobě věnuje další ze společníků, Rozhodčí a daňová kancelář, s.r.o.  Díky profesionálnímu zázemí společníků a týmu dalších spolupracovníků je společnost připravena poskytnout v insolvenčním řízení kvalitní a komplexní služby.